لایو مشترک امیر خادم و وحید شادرام درباره تجربه های زبانی و اهمیت دانش زبانی در پروسه اپلای

بازدید ۲۰۸

لایو مشترک امیر خادم و وحید شادرام درباره تجربه های زبانی و اهمیت دانش زبانی در پروسه اپلای

لایو مشترک امیر خادم و وحید شادرام درباره تجربه های زبانی و اهمیت دانش زبانی در پروسه اپلای
لایو مشترک امیر خادم و وحید شادرام درباره تجربه های زبانی و اهمیت دانش زبانی در پروسه اپلای

لایو مشترک امیر خادم و وحید شادرام درباره تجربه های زبانی و اهمیت دانش زبانی در پروسه اپلای
تجربه های شنیدنی وحید شادرام، مدرس تافل و دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه میزوری آمریکا 
‎اپلای تحصیلی‎  
‎اپلای آمریکا‎  
روش های صحیح یادگیری زبان‎ انگلیسی
اهمیت مهارت ‎لیسنینگ‎ در محیط دانشگاه و محیط زندگی 
‎#‎وحید_شادرام
‎#‎امیر_خادم‎  

اشتراک گذاری

دسته بندی

آخرین اخبار

مشاهده مطالب بیشتر