دوره حرفه ای آزمون اس ای تی - SAT - (حضوری و آنلاین)

بازدید ۴۸۰۶
دوره حرفه ای آزمون اس ای تی - SAT - (حضوری و آنلاین)

دوره حرفه ای آزمون اس ای تی - SAT -  (حضوری و آنلاین)

رئوس‌ مطالب، منابع، و برنامه مطالعه آزمون اس ای تی – ‏SAT 

SAT Sources, Curriculum, and Study Plan

لطفا این برنامه رو نسبت به سطحی که دارید دنبال کنید. قرار نیست همه موارد را مطالعه کنید.

 

منابع جامع آزمون اس ای تی - SAT - (شامل تست های گرامر، وکب، ریدینگ، و ریاضی)

SAT Comprehensive Books, including Vocabulary Tests, Math Tests & Reading Tests‎

فایل ها

لینک مستقیم

 • کتاب Kallis’ Redesigned SAT Pattern Strategy 2016
  کتاب Kallis’ Redesigned SAT Pattern Strategy 2016
  PDF دریافت فایل 253.2 MB
 • کتاب ‎SAT Prep Plus 2020 - 5 Practice Tests + Proven Strategies + Online (Kaplan Test ‎Prep)‎
  کتاب ‎SAT Prep Plus 2020 - 5 Practice Tests + Proven Strategies + Online (Kaplan Test ‎Prep)‎
  PDF دریافت فایل 31.5 MB

بهترین منابع گرامری آزمون اس ای تی - SAT

The Best Grammar Books for the SAT Exam

 

فایل ها

لینک مستقیم

 • کتاب گرامر The Ultimate Guide to SAT Grammar 4th Edition
  کتاب گرامر The Ultimate Guide to SAT Grammar 4th Edition
  PDF دریافت فایل 68.1 MB
 • فایل پی دی اف جزوه تست گرامر ضروری اس ای تی، جی مت، جی آر ای، تافل و آیلتس Tests and Exercises for Essential Grammar for SAT,,GMAT, GRE, TOEFL, and IELTS
  فایل پی دی اف جزوه تست گرامر ضروری اس ای تی، جی مت، جی آر ای، تافل و آیلتس Tests and Exercises for Essential Grammar for SAT,,GMAT, GRE, TOEFL, and IELTS
  PDF دریافت فایل 2.4 MB
 • فایل ورد جزوه تست گرامر ضروری جی مت، جی آر ای، آیلتس، تافل، و اس ای تی Tests and Exercises for Essential Grammar for GMAT, GRE, TOEFL, IELTS, & SAT,
  فایل ورد جزوه تست گرامر ضروری جی مت، جی آر ای، آیلتس، تافل، و اس ای تی Tests and Exercises for Essential Grammar for GMAT, GRE, TOEFL, IELTS, & SAT,
  DOC دریافت فایل 2.1 MB
 • پاسخ نامه جزوه های تست گرامر ضروری و پیشرفته اس ای تی، جی مت، جی آر ای، تافل و آیلتس Answer Key for the Pamphlets Necessary & Advanced Grammar
  پاسخ نامه جزوه های تست گرامر ضروری و پیشرفته اس ای تی، جی مت، جی آر ای، تافل و آیلتس Answer Key for the Pamphlets Necessary & Advanced Grammar
  PDF دریافت فایل 1.4 MB

بهترین منابع وکب آزمون اس ای تی - SAT

The Best Vocabulary Books for the SAT Exam

بهترین منابع ریدینگ آزمون اس ای تی - ‏‎ SAT

The Best Grammar Reading for the SAT Exam

فایل ها

لینک مستقیم

 • کتاب The Critical Reader 3rd Edition - Complete Guide to SAT Reading (Erica Meltzer)
  کتاب The Critical Reader 3rd Edition - Complete Guide to SAT Reading (Erica Meltzer)
  PDF دریافت فایل 11.2 MB
 • کتاب The Critical Reader 2nd Edition Reading - Complete Guide to SAT Reading
  کتاب The Critical Reader 2nd Edition Reading - Complete Guide to SAT Reading
  PDF دریافت فایل 29.5 MB

بهترین منابع ریاضی آزمون اس ای تی - SAT

The Best Math Books for the SAT Exam