دوره تصحیح رایتینگ تافل آی بی تی

بازدید ۲۵۰۵
دوره تصحیح رایتینگ تافل آی بی تی

در این دوره، که بسیار مورد استقبال دانشجویان قرار گرفته، نمونه های رایتینگ ایندیپندنت و اینتگریتد دانشجویان تصحیح شده و از لحاظ خطاهای گرامری، واژگان، موضوع و بسط دادن آن و علامت گذاری مناسب نکات مهمی به داوطلبین آموزش داده می شود.