دوره حضوری و آنلاینِ (همزمان) تصحیح رایتینگ تافل آی بی تی

بازدید ۸۰۰۵
دوره حضوری و آنلاینِ (همزمان) تصحیح رایتینگ تافل آی بی تی

در این دوره، که بسیار مورد استقبال دانشجویان قرار گرفته، نمونه های رایتینگ ایندیپندنت و اینتگریتد دانشجویان تصحیح شده و از لحاظ خطاهای گرامری، واژگان، موضوع و بسط دادن آن و علامت گذاری مناسب نکات مهمی به داوطلبین آموزش داده می شود که تاثیر چشمگیری در نمره رایتینگ داوطلبان آزمون تافل آی بی تی دارد.