دوره های حضوری و آنلاین مکالمه انگلیسی، ترکی استانبولی، عربی، آلمانی ...

بازدید ۲۱۳۳۰
دوره های حضوری و آنلاین مکالمه انگلیسی، ترکی استانبولی، عربی، آلمانی ...

دوره های حضوری و آنلاین مکالمه انگلیسی، ترکی استانبولی، عربی، آلمانی ... موسسه آوای شهیر توسط برجسته ترین اساتید ارائه می گردد.

دوره های مکالمه ترمیک موسسه آوای شهیر  با به روزترین منابع و کتاب های آموزش مکالمه از سطح بیسیک (مقدماتی) تا سطح پیشرفته توسط اساتید باسواد و مجرب ارائه می گردد. این دوره ها برای تمامی رده های سنی برگزار شده و تمرکز آن بر مهارت های گفتاری (Speaking) و شنیداری (Listening) می باشد. 

دوره های مکالمه آ زاد (مکا لمه مو ضوعی) که در دو ترم 12 جلسه ای ارائه می گردد شامل مو ضوعات متنوعِ اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، و مکالمات رو زمره می باشند که عناوین آنها با دقت و با در نظر گرفتن سلایق گوناگون مخاطبان انتخاب شده اند وعمدتا برای سطوح متوسط و پیشرفته مناسب اند. این دوره ها به طور کلی برای همه زبان آموزانی که مایل به تقویت مهارت های گفتاری (Speaking) و شنیداری (Listening) خود جهت مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان هستند بسیار مفید اند. همچنین متقاضیان شرکت در آزمون های تافل و آیلتس  هم می توانند از موضوعات مطرح شده در این دو دوره استفاده نموده و نمره اسپیکینگ و حتی رایتینگ خود را به طور چشمگیری افزایش دهند.

این دوره ها توسط مدرسین برجسته موسسه آوای شهیرارائه می گردند.  

دوره های مکالمه آزاد (مکالمه موضوعی) که در دو ترم 12 جلسه ای ارائه می گردد شامل موضوعات متنوعِ اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، و مکالمات روزمره می باشند که عناوین آنها با دقت و با در نظر گرفتن سلایق گوناگون مخاطبان انتخاب شده اند وعمدتا برای سطوح متوسط و پیشرفته مناسب اند. این دوره ها به طور کلی برای همه زبان آموزانی که مایل به تقویت مهارت های گفتاری (Speaking) و شنیداری (Listening) خود جهت مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان هستند بسیار مفید اند. همچنین متقاضیان شرکت در آزمون های تافل و آیلتس هم می توانند از موضوعات مطرح شده در این دو دوره استفاده نموده و نمره اسپیکینگ و حتی رایتینگ خود را به طور چشمگیری افزایش دهند.

این دوره توسط مدرسین برجسته موسسه آوای شهیرارائه می گردند.