دوره مکالمه

بازدید ۱۳۰۶۵
دوره مکالمه

این دوره که شامل مکالمات موضوعی در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، و غیره می باشد برای سطوح متوسط و پیشرفته ارائه می گردد، که موضوعات متنوع آن با دقت و با در نظر گرفتن سلایق گوناگون مخاطبان انتخاب شده اند. شرکت در این دوره به طور کلی برای همه زبان آموزانی که مایل به تقویت مهارت های گفتاری و شنیداری خود هستند و به ویژه برای متقاضیان شرکت در آزمون های تافل و آیلتس مناسب می باشد.

این دوره توسط آقای دکتر حسین نظری، دکترای زبان و ادبیات انگلیسی و مدرس دانشگاه تهران، ارائه می گردد.    

این دوره که شامل مکالمات موضوعی در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، و غیره می باشد برای سطوح متوسط و پیشرفته ارائه می گردد، که موضوعات متنوع آن با دقت و با در نظر گرفتن سلایق گوناگون مخاطبان انتخاب شده اند. شرکت در این دوره به طور کلی برای همه زبان آموزانی که مایل به تقویت مهارت های گفتاری و شنیداری خود هستند و به ویژه برای متقاضیان شرکت در آزمون های تافل و آیلتس مناسب می باشد.

این دوره توسط آقای دکتر حسین نظری، دکترای زبان و ادبیات انگلیسی و مدرس دانشگاه تهران، ارائه می گردد.