دوره آنلاین واژگان و اصطلاحات کاربردی آیلتس و تافل

بازدید ۲۹۰۸۰
دوره آنلاین واژگان و اصطلاحات کاربردی آیلتس و تافل

آنچه ما را بر این داشت که این دوره را تعریف کنیم این بود که تعداد قابل توجهی از داوطلبان آزمون های تافل و آیلتس علی رغم شرکت در دوره های آماده سازی این آزمون ها از کسب نتیجه دلخواه باز می مانند. بررسی نمونه های اسپیکینگ و رایتینگ این عزیزان ما را به این نتیجه رساند که دایره واژگان و اصطلاحات موثر آنها در مقایسه با داوطلبان موفق بسیار محدود است. تمرکز این دوره بر نهادینه کردن واژگان و اصطلاحات کاربردی در اسپیکینگ و رایتینگ می باشد.

موسسه آوای شهیر