تافل دکتری

بازدید ۱۲۹۵۹
تافل دکتری

امتحان تافل دکتری، که برای دانشجویان دکتری در ایران برگزار میگردد، همان امتحان تافل پی بی تی است با این تفاوت که بخش رایتینگ ندارد. بنابراین، خواندن این منابع برای یک نمره خوب کافی است.

با خواندن و انجام دادن تمرینات داده شده در هر جزوه و انجام دادن تست های مکمل، در امتحان تافل دکتری که در ایران برگزار میگردد، میتوانید نمره بسیار خوبی بگیرید.

فایل ها

لینک مستقیم

 • کتاب تافل پی بی تی لانگمن Longman Complete Course for the Paper-based TOEFL Test
  کتاب تافل پی بی تی لانگمن Longman Complete Course for the Paper-based TOEFL Test
  PDF دریافت فایل 26.8 MB
 • جزوه گرامر مقدماتی تافل Pre-TOEFLGrammar Pamphlet
  جزوه گرامر مقدماتی تافل Pre-TOEFLGrammar Pamphlet
  PDF دریافت فایل 3.0 MB
 • جزوه گرامر پیشرفته PhD TOEFL Grammar Pamphlet - Advanced
  جزوه گرامر پیشرفته PhD TOEFL Grammar Pamphlet - Advanced
  PDF دریافت فایل 2.8 MB
 • جواب تمرینات جزوه های گرامرمقدماتی و پشرفته Answer Key for the Pre-intermediate and Advanced Pamphlets
  جواب تمرینات جزوه های گرامرمقدماتی و پشرفته Answer Key for the Pre-intermediate and Advanced Pamphlets
  PDF دریافت فایل 1.4 MB
 • خطاهای رایج در زبان انگلیسی (لانگمن)
  خطاهای رایج در زبان انگلیسی (لانگمن)
  PDF دریافت فایل 3.4 MB

فایل ها

لینک مستقیم

 • کتاب لغت Barron's Essential Words for the TOEFL 3rd Edition
  کتاب لغت Barron's Essential Words for the TOEFL 3rd Edition
  PDF دریافت فایل 669.4 KB

فایل ها

لینک مستقیم

 • کتاب تافل پی بی تی لانگمن Longman Complete Course for the Paper-based TOEFL Test
  کتاب تافل پی بی تی لانگمن Longman Complete Course for the Paper-based TOEFL Test
  PDF دریافت فایل 26.8 MB