تافل دکتری

بازدید ۱۹۴۵۳
تافل دکتری

امتحان تافل دکتری، که برای دانشجویان دکتری در ایران برگزار میگردد، همان امتحان تافل پی بی تی است با این تفاوت که بخش رایتینگ ندارد. بنابراین، خواندن این منابع برای یک نمره خوب کافی است.

با خواندن و انجام دادن تمرینات داده شده در هر جزوه و انجام دادن تست های مکمل، در امتحان تافل دکتری که در ایران برگزار میگردد، میتوانید نمره بسیار خوبی بگیرید.

فایل ها

لینک مستقیم

 • کتاب تافل پی بی تی لانگمن Longman Complete Course for the Paper-based TOEFL Test
  کتاب تافل پی بی تی لانگمن Longman Complete Course for the Paper-based TOEFL Test
  PDF دریافت فایل 26.8 MB
 • خطاهای رایج در زبان انگلیسی (لانگمن)
  خطاهای رایج در زبان انگلیسی (لانگمن)
  PDF دریافت فایل 3.4 MB

فایل ها

لینک مستقیم

 • کتاب لغت Barron's Essential Words for the TOEFL 3rd Edition
  کتاب لغت Barron's Essential Words for the TOEFL 3rd Edition
  PDF دریافت فایل 669.4 KB

فایل ها

لینک مستقیم

 • کتاب تافل پی بی تی لانگمن Longman Complete Course for the Paper-based TOEFL Test
  کتاب تافل پی بی تی لانگمن Longman Complete Course for the Paper-based TOEFL Test
  PDF دریافت فایل 26.8 MB