جی ام ای تی (جی مت)

بازدید ۲۴۴۰۰
جی ام ای تی (جی مت)

این منابع از بهترین منابع امتحان جی ام ای تی (جی مت) هستند که امیدواریم برایتان سودمند باشند. 

مدیریت موسسه آوای شهیر

فایل ها

لینک مستقیم

 • کتاب The Official Guide For GMAT 2016
  کتاب The Official Guide For GMAT 2016
  PDF دریافت فایل 22.2 MB
 • کتاب The Official Guide fot GMAT Review 2015 - Wiley Publication
  کتاب The Official Guide fot GMAT Review 2015 - Wiley Publication
  PDF دریافت فایل 10.4 MB

فایل ها

لینک مستقیم

 • کتاب تصحیح جمله منهتن Manhattan Sentence Correction Guide
  کتاب تصحیح جمله منهتن Manhattan Sentence Correction Guide
  PDF دریافت فایل 371.5 KB
 • فایل پی دی اف جزوه تست گرامر ضروری جی مت، جی آر ای، آیلتس، تافل، و اس ای تی Tests and Exercises for Essential Grammar for GMAT, GRE, TOEFL, IELTS, & SAT, &
  فایل پی دی اف جزوه تست گرامر ضروری جی مت، جی آر ای، آیلتس، تافل، و اس ای تی Tests and Exercises for Essential Grammar for GMAT, GRE, TOEFL, IELTS, & SAT, &
  PDF دریافت فایل 2.4 MB
 • فایل ورد جزوه تست گرامر ضروری جی مت، جی آر ای، آیلتس، تافل، و اس ای تی Tests and Exercises for Essential Grammar for GMAT, GRE, TOEFL, IELTS, & SAT, &
  فایل ورد جزوه تست گرامر ضروری جی مت، جی آر ای، آیلتس، تافل، و اس ای تی Tests and Exercises for Essential Grammar for GMAT, GRE, TOEFL, IELTS, & SAT, &
  DOC دریافت فایل 2.1 MB

فایل ها

لینک مستقیم

 • بخش ریاضی آزمون جی ام ای تی 1
  بخش ریاضی آزمون جی ام ای تی 1
  RAR دریافت فایل 15.6 MB
 • بخش ریاضی آزمون جی ام ای تی 2
  بخش ریاضی آزمون جی ام ای تی 2
  RAR دریافت فایل 14.0 MB

فایل ها

لینک مستقیم

 • جزوه تقویت مهارت های ریدینگ آزمون های بین المللی و داخلی همراه با پاسخ های تشریحی
  جزوه تقویت مهارت های ریدینگ آزمون های بین المللی و داخلی همراه با پاسخ های تشریحی
  RAR دریافت فایل 1.2 MB
 • ویدیوی بخش درک مطلب آزمون جی ام ای تی (جی مت) فرمت Quick Time
  ویدیوی بخش درک مطلب آزمون جی ام ای تی (جی مت) فرمت Quick Time
  RAR دریافت فایل 26.8 MB
 • ویدیوی بخش کلمات آزمون جی ام ای تی (جی مت) فرمت Quick Time
  ویدیوی بخش کلمات آزمون جی ام ای تی (جی مت) فرمت Quick Time
  RAR دریافت فایل 18.0 MB
 • پیشوندها، پسوندها، و ریشه کلمات انگلیسی Prefixes, Suffixes, and Common Word Roots 1
  پیشوندها، پسوندها، و ریشه کلمات انگلیسی Prefixes, Suffixes, and Common Word Roots 1
  PDF دریافت فایل 61.7 KB
 • پیشوندها، پسوندها، و ریشه کلمات انگلیسی Prefixes, Suffixes, and Common Word Roots 2
  پیشوندها، پسوندها، و ریشه کلمات انگلیسی Prefixes, Suffixes, and Common Word Roots 2
  PDF دریافت فایل 187.0 KB
 • پیشوندها، پسوندها، و ریشه کلمات انگلیسی Prefixes, Suffixes, and Common Word Roots 3
  پیشوندها، پسوندها، و ریشه کلمات انگلیسی Prefixes, Suffixes, and Common Word Roots 3
  PDF دریافت فایل 253.3 KB
 • فلش کارت پیشوندها، پسوندها، و ریشه کلمات انگلیسی
  فلش کارت پیشوندها، پسوندها، و ریشه کلمات انگلیسی
  PDF دریافت فایل 723.6 KB

فایل ها

لینک مستقیم

 • کتاب راهنمای رایتینگ جی ام ای تی GMAT Composition Guidance for the Issue and Argument Tasks
  کتاب راهنمای رایتینگ جی ام ای تی GMAT Composition Guidance for the Issue and Argument Tasks
  PDF دریافت فایل 428.3 KB
 • سوالات رایتینگ امتحان جی ام ای تی (جی مت) همراه با نمونه رایتینگ GMAT Writing Questions with Answers
  سوالات رایتینگ امتحان جی ام ای تی (جی مت) همراه با نمونه رایتینگ GMAT Writing Questions with Answers
  PDF دریافت فایل 1.4 MB