جی آر ای

بازدید ۵۳۶۶۷
جی آر ای

کتاب ها و منابعی که برای امتحان جی آر ای ارائه شده اند بسیاراند، ولی با خواندن این منابع گلچین شده میتوانید نمره دلخواهتان را بگیرید.

با آرزوی موفقیت شما

مدیریت موسسه پردیس آوای شهیر

فایل ها

لینک مستقیم

 • سوالات متداول در مورد ویژگی های آزمون جی آر ای با فرمت جدید
  سوالات متداول در مورد ویژگی های آزمون جی آر ای با فرمت جدید
  PDF دریافت فایل 216.9 KB
 • نمودار مقایسه آزمون جدید و آزمون قبلی
  نمودار مقایسه آزمون جدید و آزمون قبلی
  PDF دریافت فایل 141.4 KB

این منابع تمامی مهارت های آزمون جی آر ای را شامل می شود.

فایل ها

لینک مستقیم

 • منابع جامع آزمون جی آر ای (شامل همه مهارت ها)
  منابع جامع آزمون جی آر ای (شامل همه مهارت ها)
  PDF دریافت فایل 192.2 KB
 • کتاب The Official Guide to the GRE General Test 3rd Edition
  کتاب The Official Guide to the GRE General Test 3rd Edition
  PDF دریافت فایل 293.5 MB
 • مجموعه کتاب های منهتن نسخه چهارم Manhattan GRE Forth Edition Strategy Guides
  مجموعه کتاب های منهتن نسخه چهارم Manhattan GRE Forth Edition Strategy Guides
  RAR دریافت فایل 30.5 MB
 • کتاب Cracking the GRE Premium 2017 Edition Princeton PDF
  کتاب Cracking the GRE Premium 2017 Edition Princeton PDF
  PDF دریافت فایل 26.0 MB
 • فایل تصویری کتاب Cracking the GRE Premium 2017 Edition Princeton
  فایل تصویری کتاب Cracking the GRE Premium 2017 Edition Princeton
  AVI دریافت فایل 48.9 MB
 • کتاب Cracking the GRE Premium 2017 Edition Kaplan
  کتاب Cracking the GRE Premium 2017 Edition Kaplan
  PDF دریافت فایل 26.0 MB
 • کتاب Manhattan 5lb-2015
  کتاب Manhattan 5lb-2015
  RAR دریافت فایل 6.7 MB
 • مجموعه کتاب های منهتن نسخه دوم Manhattan GRE Second Edition Strategy Guides
  مجموعه کتاب های منهتن نسخه دوم Manhattan GRE Second Edition Strategy Guides
  RAR دریافت فایل 86.2 MB
 • کتاب The Official Guide to the GRE Revised General Test 2nd Edition
  کتاب The Official Guide to the GRE Revised General Test 2nd Edition
  RAR دریافت فایل 2.5 MB

منابع زیادی برای امتحان جی آر ای موجود است. اما منابع معرفی شده در این سایت برای یک نمره خوب کافی اند. 

موفق باشید.

مدیریت موسسه آوای شهیر

فایل ها

لینک مستقیم

 • راهنمای نمره وربال، کوانت، و رایتینگ جی آر ای
  راهنمای نمره وربال، کوانت، و رایتینگ جی آر ای
  PDF دریافت فایل 668.3 KB
 • مقدمه ای بر آزمون جی آر ای (Introduction to the GRE (Magoosh
  مقدمه ای بر آزمون جی آر ای (Introduction to the GRE (Magoosh
  RAR دریافت فایل 19.4 MB
 • ویدیوهای آموزشی رایتینگ جی آر ای (Analytical Writing Assessment - AWA - Argument & Issue (Magoosh
  ویدیوهای آموزشی رایتینگ جی آر ای (Analytical Writing Assessment - AWA - Argument & Issue (Magoosh
  RAR دریافت فایل 33.5 MB
 • ریدینگ - وکب - و آنالیز متن (Text Completion - Sentence Equivalence - Vocabulary - Reading Comprehension (Magoosh
  ریدینگ - وکب - و آنالیز متن (Text Completion - Sentence Equivalence - Vocabulary - Reading Comprehension (Magoosh
  RAR دریافت فایل 176.5 MB
 • جزوه تقویت مهارت های ریدینگ آزمون های بین المللی و داخلی همراه با پاسخ های تشریحی
  جزوه تقویت مهارت های ریدینگ آزمون های بین المللی و داخلی همراه با پاسخ های تشریحی
  RAR دریافت فایل 1.2 MB
 • فایل پی دی اف جزوه تست گرامر ضروری جی آر ای، آیلتس، تافل، جی مت و اس ای تی Tests and Exercises for Essential Grammar for GRE, TOEFL, IELTS,, SAT, & GMAT
  فایل پی دی اف جزوه تست گرامر ضروری جی آر ای، آیلتس، تافل، جی مت و اس ای تی Tests and Exercises for Essential Grammar for GRE, TOEFL, IELTS,, SAT, & GMAT
  PDF دریافت فایل 2.4 MB
 • فایل ورد جزوه تست گرامر ضروری جی آر ای، آیلتس، تافل، جی مت و اس ای تی Tests and Exercises for Essential Grammar for GRE, TOEFL, IELTS,, SAT, & GMAT
  فایل ورد جزوه تست گرامر ضروری جی آر ای، آیلتس، تافل، جی مت و اس ای تی Tests and Exercises for Essential Grammar for GRE, TOEFL, IELTS,, SAT, & GMAT
  DOC دریافت فایل 2.1 MB
 • جزوه وربال جی آر ای موسسه آوای شهیر
  جزوه وربال جی آر ای موسسه آوای شهیر
  PDF دریافت فایل 1.4 MB
 • کتاب The Official Guide to the GRE Verbal Reasoning Practice Questions Vol One
  کتاب The Official Guide to the GRE Verbal Reasoning Practice Questions Vol One
  RAR دریافت فایل 2.6 MB
 • کتاب RC GRE Verbal
  کتاب RC GRE Verbal
  RAR دریافت فایل 1.1 MB
 • RC_260_Reading_Verbal_Main_File_PDF
  RC_260_Reading_Verbal_Main_File_PDF
  PDF دریافت فایل 1.0 MB
 • RC_260_Reading_Verbal_Answers_PDF
  RC_260_Reading_Verbal_Answers_PDF
  PDF دریافت فایل 839.0 KB
 • نسخه جدید کتاب Big Book New Edition
  نسخه جدید کتاب Big Book New Edition
  PDF دریافت فایل 16.3 MB
 • کتاب Big Book Verbal
  کتاب Big Book Verbal
  RAR دریافت فایل 5.3 MB
 • نرم افزار POWERPREPIIV2
  نرم افزار POWERPREPIIV2
  RAR دریافت فایل 81.1 MB
 • نرم افزار شبیه ساز آزمون جی آر ای شامل Kaplan, Barron's, ETS
  نرم افزار شبیه ساز آزمون جی آر ای شامل Kaplan, Barron's, ETS
  ISO دریافت فایل 630.2 MB
 • نرم افزار GPO برای آزمون جی آر ای (نسخه ویندوز)
  نرم افزار GPO برای آزمون جی آر ای (نسخه ویندوز)
  RAR دریافت فایل 8.3 MB
 • نرم افزار GPO برای آزمون جی آر ای (نسخه اپل - مک)
  نرم افزار GPO برای آزمون جی آر ای (نسخه اپل - مک)
  RAR دریافت فایل 8.3 MB
 • نرم افزار آزمون جی آر ای GRE Test Software
  نرم افزار آزمون جی آر ای GRE Test Software
  RAR دریافت فایل 32.4 MB
 • کتاب Practice Book for the GRE Paper-based GRE Revised General Test
  کتاب Practice Book for the GRE Paper-based GRE Revised General Test
  RAR دریافت فایل 1.3 MB
 • کتاب جی آر ای Barron's New GRE 19th Eddition
  کتاب جی آر ای Barron's New GRE 19th Eddition
  PDF دریافت فایل 44.0 MB
 • کتاب Master the GRE 2014 - Peterson
  کتاب Master the GRE 2014 - Peterson
  PDF دریافت فایل 5.5 MB
 • پاسخ به سوالات رایتینگ جی آر ای Mark Alan Stewart Gre Answers to the Real Essay Questions
  پاسخ به سوالات رایتینگ جی آر ای Mark Alan Stewart Gre Answers to the Real Essay Questions
  PDF دریافت فایل 5.4 MB
 • مقدمه ای بر GRE Analytical Writing (پی دی اف)
  مقدمه ای بر GRE Analytical Writing (پی دی اف)
  PDF دریافت فایل 795.1 KB
 • سوالات رایتینگ GRE بخش Argument
  سوالات رایتینگ GRE بخش Argument
  PDF دریافت فایل 335.4 KB
 • سوالات رایتینگ GRE بخش Issue
  سوالات رایتینگ GRE بخش Issue
  PDF دریافت فایل 134.5 KB
 • نمونه رایتینگ Argument جی آر ای و روش نمره دهی به آنها
  نمونه رایتینگ Argument جی آر ای و روش نمره دهی به آنها
  PDF دریافت فایل 2.5 MB

فایل ها

لینک مستقیم

 • 500 واژه ضروری جی آر ای منهتن 500 Essential Words Manhattan Prep 1
  500 واژه ضروری جی آر ای منهتن 500 Essential Words Manhattan Prep 1
  RAR دریافت فایل 1.0 MB
 •  500 واژه ضروری منهتن 2  500 Advanced Words Manhattan Prep
  500 واژه ضروری منهتن 2 500 Advanced Words Manhattan Prep
  RAR دریافت فایل 1.0 MB
 • نرم افزاراندروید واژگان جی آر ای مگوش Magoosh GRE 1000 Vocabulary Flashcards
  نرم افزاراندروید واژگان جی آر ای مگوش Magoosh GRE 1000 Vocabulary Flashcards
  APK دریافت فایل 3.2 MB
 • کتاب Essential Words for the GRE - 2nd Edition - Barron's
  کتاب Essential Words for the GRE - 2nd Edition - Barron's
  PDF دریافت فایل 583.0 KB
 • کتاب Barron's 800 Essential Words for the GRE
  کتاب Barron's 800 Essential Words for the GRE
  PDF دریافت فایل 148.4 KB
 • کتاب لغت Verbal Advantage (پی دی اف)
  کتاب لغت Verbal Advantage (پی دی اف)
  PDF دریافت فایل 2.7 MB
 • فایل های صوتی کتاب Verbal Advantage
  فایل های صوتی کتاب Verbal Advantage
  RAR دریافت فایل 445.7 MB
 •  TC_1450_GRE_Vocab_Tests_PDF
  TC_1450_GRE_Vocab_Tests_PDF
  PDF دریافت فایل 7.0 MB
 • کتاب وکب جی آر ای GRE_Vocab_Capacity_2017_Edition
  کتاب وکب جی آر ای GRE_Vocab_Capacity_2017_Edition
  PDF دریافت فایل 1.1 MB
 • Word_Power_Made_Easy_Norman_Lewis
  Word_Power_Made_Easy_Norman_Lewis
  PDF دریافت فایل 1.7 MB
 • کتاب 1100 Words You Need to Know
  کتاب 1100 Words You Need to Know
  PDF دریافت فایل 3.0 MB
 • کتاب صوتی Word Play: 550+ Words You Need to Know
  کتاب صوتی Word Play: 550+ Words You Need to Know
  RAR دریافت فایل 76.5 MB
 • فلش کارت پیشوندها، پسوندها، و ریشه کلمات انگلیسی
  فلش کارت پیشوندها، پسوندها، و ریشه کلمات انگلیسی
  PDF دریافت فایل 723.6 KB
 • پیشوندها، پسوندها، و ریشه کلمات انگلیسی
  پیشوندها، پسوندها، و ریشه کلمات انگلیسی
  PDF دریافت فایل 99.5 KB
 • پیشوندها، پسوندها، و ریشه کلمات انگلیسی Prefixes, Suffixes, and Common Word Roots 1
  پیشوندها، پسوندها، و ریشه کلمات انگلیسی Prefixes, Suffixes, and Common Word Roots 1
  PDF دریافت فایل 61.7 KB
 • پیشوندها، پسوندها، و ریشه کلمات انگلیسی Prefixes, Suffixes, and Common Word Roots 2
  پیشوندها، پسوندها، و ریشه کلمات انگلیسی Prefixes, Suffixes, and Common Word Roots 2
  PDF دریافت فایل 187.0 KB
 • پیشوندها، پسوندها، و ریشه کلمات انگلیسی Prefixes, Suffixes, and Common Word Roots 3
  پیشوندها، پسوندها، و ریشه کلمات انگلیسی Prefixes, Suffixes, and Common Word Roots 3
  PDF دریافت فایل 253.3 KB

فایل ها

لینک مستقیم

 • ویدیوی آموزشی بخش کوانت جی آر ای (Quantitative - Algebra - Geometry - Statistics (Magoosh
  ویدیوی آموزشی بخش کوانت جی آر ای (Quantitative - Algebra - Geometry - Statistics (Magoosh
  RAR دریافت فایل 836.8 MB
 • کتاب فرمول های ریاضی جی آر ای مگوش Magoosh_GRE_Math_Formula_eBook
  کتاب فرمول های ریاضی جی آر ای مگوش Magoosh_GRE_Math_Formula_eBook
  PDF دریافت فایل 1.3 MB
 • کتاب کوانت نوا GRE Math Bible - Nova
  کتاب کوانت نوا GRE Math Bible - Nova
  RAR دریافت فایل 2.5 MB
 • کتاب Official GRE Quantitative Reasoning Educational Testing Service
  کتاب Official GRE Quantitative Reasoning Educational Testing Service
  RAR دریافت فایل 7.3 MB
 • سوالات خیلی سخت کوانت جی آر ای Very Hard Questions
  سوالات خیلی سخت کوانت جی آر ای Very Hard Questions
  PDF دریافت فایل 6.6 MB
 • سوالات کوانت 112 Quant
  سوالات کوانت 112 Quant
  PDF دریافت فایل 341.3 KB
 • کتاب Math Workout for the GRE 4th Edition Princeton
  کتاب Math Workout for the GRE 4th Edition Princeton
  PDF دریافت فایل 11.3 MB
 • کتاب Arthur Benjamin, Michael Shermer - Secrets of Mental Math
  کتاب Arthur Benjamin, Michael Shermer - Secrets of Mental Math
  PDF دریافت فایل 1.0 MB
 • کامل ترین نرم افزار فرمول های جی آر ای
  کامل ترین نرم افزار فرمول های جی آر ای
  APKG دریافت فایل 4.8 MB
 • نرم افزار (اندروید) Pocket GRE Math
  نرم افزار (اندروید) Pocket GRE Math
  APK دریافت فایل 2.0 MB
 • نرم افزار (اندروید) 1300 فرمول ریاضی
  نرم افزار (اندروید) 1300 فرمول ریاضی
  APK دریافت فایل 649 Byte
 • کتاب Quantitative
  کتاب Quantitative
  PDF دریافت فایل 50.1 MB
 • واژه نامه ریاضی - تهیه شده توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف
  واژه نامه ریاضی - تهیه شده توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف
  RAR دریافت فایل 2.0 MB
 • خلاصه ای از فرمول های کوانت جی آر ای
  خلاصه ای از فرمول های کوانت جی آر ای
  RAR دریافت فایل 1.3 MB
 • ماشین حساب بخش کوانت
  ماشین حساب بخش کوانت
  RAR دریافت فایل 3.6 MB